יצרנית ותיקה של ציוד ופתרונות סינון ושטיפה ליישומים תעשייתיים בתחום המים, השפכים והבוצה.