בעלים חברת אינסטרומטריקס עדימור

בעל רקע הנדסי במכשור, תהליכים כימיים ותהליכי מזון, מלווה את התעשייה הישראלית משנת 1982, נשיא ISA לשעבר ואחד האחראים לקידום נושא המכשור בישראל.
כיום משמש כמנכ"ל דוקור חברה להנדסה, ואינסטרומטריקס בקרה תעשייתית.
רקדן בשעות הפנאי ואספן של חפצי אומנות.